Hlava

Autor  Imrfried Liebscher

Imrfried Liebscher (1901 Most, Čechy – 1973 Kröpelin, Nemecko) bol absolventom keramickej školy v Teplicích Šanove. Pred príchodom do Modry mal bohaté skúsenosti z viacerých českých a nemeckých tehelní a keramických dielní. V Modre pôsobil od roku 1925 do konca druhej svetovej vojny ako štátny učiteľ odboru technológie a vedúci keramickej dielne. Na oddelení keramiky ŠUR v rokoch 1932-1939 vyučoval technológiu keramiky, po vojne bol vysídlený do Nemecka. Jozef Vydra jeho výtvarný vplyv v Modre kriticky zhodnotil: „...ako absolvent nemeckej odbornej školy v Tepliciach Šanove, bol vlastne len technickou silou v Modre, ale diletantizoval výtvarne a chcel sa uplatniť ako umelec, k čomu nemal predpoklady. Svojvoľne často prerábal, alebo nepripúšťal návrhy iných umelcov. Jeho pôsobenie v Modre mnoho umelcov od spolupráce odcudzilo, ačkoľvek by dobre zmýšľajúc a vedúci výtvarník v Modre, mal čo najviac výtvarníkov získavať k spolupráci.“ (Josef Vydra: Úloha výtvarníka vo vývoji Modry. In: Ľudová výroba. Obežník, Ústredie ľudovej a umeleckej výroby, Bratislava, č. 2, 14. septembra 1935, s. 7)