Julie (Júlia) Horová / Julie Horová-Kováčiková (1906 Činoves – 1978 Praha) V rokoch 1923-1929 študovala keramiku a dekoratívne sochárstvo na Umelecko-priemyselnej škole v Prahe (prof. Helena Johnová, Josef Drahoňovský). Po štúdiu pracovala ako asistentka na keramickej škole v Teplicích Šanove, odkiaľ bola vyslaná na študijnú prax do Francúzska (ateliér Lachenala, národná manufaktúra v Sèvres, Francúzsky inštitút keramiky v Paríži). Po návrate zo zahraničia začala v roku 1931 ako 26 ročná pôsobiť na pozícii vedúcej oddelenia keramiky na ŠUR-ke v Bratislave a pôsobila tu až do zatvorenia školy v roku 1939. Francúzky pobyt ju výrazným spôsobom inšpiroval, podľa Josefa Vydru priviezla odtiaľ typický bodkovaný a krakelovaný moderný dekór (ateliér Lachenala), ktorý uplatnila v dekoratívnej ale i v úžitkovej keramike. V zachovanom rukopise Vydra spomína, že Horová predkladala svojim žiakom vzory prác mimoeurópskych kultúr a v prvom rade: „Učila žáky cítit materiál a cítit s materiálem.“ V Bratislave sa aktívne zapojila do výtvarného života, pravidelne vystavovala. Horovej sochárske východiská sú v jednoduchých pevných tvaroch a vo výraznej štylizácii, opierala sa predovšetkým o funkčnosť úžitkovej keramiky a absolútnym základom jej programu je ľudová hrnčiarska tradícia. V roku 1937 bola ocenená zlatou medailou na Medzinárodnej výstave umenia a techniky v Paríži.