Študentky oddelenia keramiky Truda Herzfeldová a Dagmar Procházková-Kubíková (Dagmar Rosůlková) na Škole umeleckých remesiel v Bratislave

Autor 
 

Fotografia pochádza z pozostalosti Dagmar Rosůlkovej, ktorá je uložená v archíve výtvarného umenia Slovenskej národnej galérie. Autor fotografie nie je známy, ale pravdepodobne ide o školské fotografické cvičenie zamerané na propagáciu školy. Dagmar Rosůlkovú (1909 – 1998) považujeme za zakladateľskú osobnosť modernej slovenskej keramiky. Po druhej svetovej vojne sa sústredila na rozvoj keramiky nielen v úžitkovej forme, ale aj v sochárskych polohách, jej zámerom bolo odfoklorizovanie keramiky. Truda Herzfeldová podľa spomienok Júlie Horovej patrila k mimoriadne talentovaným študentkám, ktorým však zlá finančná situácia bránila pokračovať vo vysokoškolskom štúdiu alebo v založení vlastného ateliéru a v danom období neboli ani takmer žiadne možnosti uplatnenia výtvarníka v keramickej priemyslovej tvorbe. Ďalšie osudy tejto talentovanej absolventky nie sú známe.