Rozvrh hodín - Oddelenie drevoobrábajúcich živností ŠUR

Autor 
 

Dielo nie je vystavená na výstave Nebáť sa moderny!