Výstava bývania v dreve – Katalóg

Autor 

Medzinárodný Dunajský veľtrh a pavilon UBS grafická úprava: REDOPA tlač: Slovenská Grafia, Bratislava