Bývanie v dreve - expozícia

Autor 
 

Pre úplný nedostatok stavebných zákaziek v čase hospodárskej krízy sa Rossmann podobne ako Ladislav Sutnar alebo Antonín Heythum začal sústrediť na pomerne mladý odbor - výstavníctvo, v ktorom sa architektúra, scénografia, propagácia a osvetová výchova navzájom prepájali. Jeho prvou realizovanou bratislavskou expozíciou, do ktorej sa zapojil aj ako architekt, sa stala v roku 1932 Výstava bývania v dreve, ku ktorej navrhol inštaláciu, realizoval plagát a katalóg (fotografie vytvoril Jaromír Funke.) Výstavu usporiadal odbor Zväzu čs. diela v Bratislave na podnet Josefa Vydru, ktorý sa intenzívne venoval vedeckému štúdiu a záchrane slovenských drevenných ľudových stavieb a k tejto téme vydal už v roku 1925 knihu Ľudové staviteľstvo na Slovensku. Zdroj: SVOBODOVÁ, Markéta. Bauhaus a Československo 1919-1938. Praha : Kant, 2016. Dielo nie je vystavená na výstave Nebáť sa moderny!