Študentské práce z Oddelenia perspektívy Ferdinanda Hrozinku

Autor 
 

in: Mapa školských prác Školy umeleckých remesiel a odborných učňovských škôl v Bratislave 1931–32