Stavebná náuka (knižná obálka)

Autor  Ferdinand Hrozinka
 

Dielo nie je vystavená na výstave Nebáť sa moderny!