Kresby z časopisu Úsmev

Autor  Ľudovít Fulla

Dielo nie je vystavená na výstave Nebáť sa moderny!