Detské práce z Oddelenia pre umenie detí a mládeže. Kurz Františka Malého

Autor  M. Schwarzová
 

čiernobiela fotografia