Detské práce z Oddelenia pre umenie detí a mládeže. Kurz Františka Malého

Autor 
 

(osobný fond Ľ. Fulla)