UBS Umelecká beseda Slovenská usporiada výstavu plakátov Jána Tschicholda. Propagačný leták

Autor  Zdeněk Rossmann