Moholy-Nagy Skladačka k výstave na ŠUR Bratislava (predná a zadná strana)

Autor  Zdeněk Rossmann