Nákladné autá - hračky

Autor  Martin Brezina
 

kresebné kolorované návrhy v mierke 1:10 a 1:2

Datovanie
Materiál
Rozmery 467  ×  650
Inštitúcia
Evidenčné číslo NA-M-19