Nákladné autá - hračky

Autor  Martin Brezina

kresebné kolorované návrhy v mierke 1:10 a 1:2

Datovanie 1930 - 1933
Materiál
Rozmery 467  ×  650
Inštitúcia
Evidenčné číslo NA-M-19