Sústruhované hračky – zvieratká, návrhy detských hračiek

Autor  Martin Brezina
 

Datovanie
Materiál
Rozmery 563  ×  848
Inštitúcia
Evidenčné číslo NA-M-15