A. Tolstoj: Fabrika mladosti. SND, Bratislava. Návrh scény (reprodukcia z Výročnej správy ŠUR)

Autor  Karol Rompf
 

in: Výročná správa učňovských škôl v Bratislave a večernej školy umeleckých remesiel a reklamného umenia 1930-31