O. Wilde: Vejár lady Windermeerovej, SND, Bratislava. Návrh scény

Autor  Ľudovít Fulla