Obálka a strany z časopisu Úsmev

Autor  Ľudovít Fulla
 

Dielo nie je vystavená na výstave Nebáť sa moderny!