Oddelenie pre umenie detí, vedie Mikuláš Galanda, strany z Mapy školských prác ŠUR

Autor 
 

Dielo nie je vystavená na výstave Nebáť sa moderny!