Obálka časopisu Výtvarné snahy

Autor  Ladislav Sutnar
 

grafická úprava: Ladislav Sutnar