Obálka časopisu Výtvarné snahy

Autor  Ladislav Sutnar

grafická úprava: Ladislav Sutnar