Oddelenie maliarske. Strana z prospektu

Autor 

in: ŠUR Škola umeleckých remesiel