Návrhy pre nástenné maľby

Autor 
 

in: Mapa školských prác ŠUR + UŠ 1931-32