Kornel Olejník

1902
 

Kornel Olejník navštevoval ŠUR medzi rokmi 1933 – 1936, učili ho teda Funke aj Kožehuba . O jeho živote sa nedochovalo veľa informácií, je však známe, že bol podobne ako Miloš Dohnány a Jiří Spudil aktívnym členom Združenia fotoamatérov YMCA v Bratislave.

Diela

Šampanské

Kornel Olejník
1933 – 1934 (repro 2018)