František Malý

1900   -  1980
 

František Malý študoval na Umeleckopriemyselnej škole v Prahe u prof. J. Beneša a F. Kyselu. Ako mladý absolvent nastúpil na pozíciu umeleckého vedúceho textilných dielní v Spoločnosti umeleckého priemyslu v Bratislave (1921 - 1925), následne bol vedúcou osobnosťou v Detve (1926 - 1933). V roku 1935 absolvoval študijný pobyt v Paríži. Začal pôsobiť na Škole umeleckých remesiel, od roku 1929 externe, potom ako interný pedagóg a vedúci oddelenia Módneho a textilného. Tu pôsobil až do roku 1938, kedy museli českí učitelia školu opustiť. Presťahoval sa do Brna, kde začal učiť na tunajšej Škole umeleckých remesiel. Svojou tvorbou zasiahol nielen médium maľby, úžitkového umenia a dizajnu, ale pracoval aj v oblasti divadelnej scénografie. Dlhodobo pôsobil vo Zväze československých výtvarných umelcov a po vojne bol ako expert v oblasti textilu výtvarným a ideovým spolupracovníkom vo viacerých kľúčových inštitúciách (napr. Textilná tvorba).