Marie Rossmannová

1909   -  1983
Škola umeleckých remesiel
 

Marie Rossmannová (rodená Doleželová) bola žiačkou ŠUR v rokoch 1934 až 1936, učili ju Funke aj Kožehuba . Predtým študovala odev na Škole umeleckých remesiel v Brne a v rokoch 1930 – 1931 navštevovala fotografické oddelenie Waltera Peterhansa na Bauhause v Dessau. Do Bratislavy prišla spolu s manželom Zdeňkom Rossmannom, ktorý sa stal vedúcim grafického oddelenia na ŠUR. Z Rossmannovej tvorby sa žiaľ nezachovalo mnoho prác, známe sú najmä fotografické zátišia a sociálne ladené fotografie.

Foto: Walter Peterhans - Portrét Marie Rossmannové (1930–1931), Moravská galerie