Jiří Spudil

1906
 

Jiří Spudil bol žiakom fotografického oddelenia medzi rokmi 1934 – 1938, vyučovali ho teda pravdepodobne všetci traja učitelia, Funke , Kožehuba i Plicka . O Spudilovom živote sa nezachovalo mnoho údajov. Je však známe, že vlastnil predajňu s fotografickými potrebami a občas obchodoval aj so ŠUR. Okrem toho bol spolu s Milošom Dohnány m a Kornelom Olejníkom členom bratislavského Združenia fotoamatérov YMCA.