Miloš Dohnány

1904   -  1944
Škola umeleckých remesiel