Pavol Poljak

1911   -  1983
Škola umeleckých remesiel

Diela