Ladislav Kožehuba

1906   -  1957
 

Údaje o fotografickej kariére Ladislava Kožehubu sa zachovali iba čiastočne. Fotografovať začal ako amatér v 20. rokoch a začiatkom tridsiatych rokov pracoval pravdepodobne ako reklamný fotograf pre firmu Baťa v Zlíne. Do Bratislavy prišiel kvôli učiteľskému miestu na ŠUR. Počas svojho pôsobenia na škole sa Kožehuba začal venovať portrétnej fotografii a po zatvorení školy viedol úspešný fotografický salón v Bratislave. O jeho výučbe na ŠUR nemáme veľa informácií, isté však je, že nadviazal na Funkeho vyučovací program. Keďže sa nezachovali takmer žiadne fotografie, ktoré urobil na ŠUR, je pozoruhodná nesignovaná a nedatovaná séria zátiší a objektov, ktorá sa dnes nachádza v autorovej pozostalosti. Tieto snímky výrazne pripomínajú práce fotografického oddelenia a je pravdepodobné, že vznikli v rámci vyučovania.