Helena Tabyová

1907   -  1974
Škola umeleckých remesiel
 

Helena Tabyová, neskôr známa aj pod menom Ica Taby študovala na ŠUR-ke v rokoch 1931 – 1934 a patrila k jej prvým absolventom. Po ukončení štúdia keramiky a po niekoľkých školských prácach či dekoratívnych, úžitkových sa už ďalej keramike a ani na škole začatému sochárstvu nevenovala. Na výstave sa nachádzajú tri Tabyovej školské práce, jedna z nich je signovaná na spodnej strane značkou školy (SUR). Po štúdiu na ŠUR-ke pôsobila v Leviciach ako návrhárka luxusných ónyxových predmetov pre Andezitové kameňolomy v Leviciach. Patrila k našim prvým dizajnérkam, ktorým sa podarilo úspešne uplatniť v priemyselnej výrobe.