Martin Brezina

1909   -  1997
Škola umeleckých remesiel

Diela

Ženský akt

Martin Brezina
1930 - 1933 (repro 2018)