Redopa

 

Je to pravda, tragická pravda v době, kdy většina lidí strádá nedostatkem, zatím co sklady jsou přeplněny výrobky. Tento nepřirozený stav je následkem nedostatečné hospodářské a sociální organisace. Nabídka daleko převyšuje poptávku. Důsledkem tohto stavu je bezohledný konkurenční boj výrobců o tu vrstvu zákazníků, kteří si výrobek mohou koupit. Nezbytnou zbraní v tomto boji je reklama.“

Zdeněk Rossman

Stredoeurópska reklamná kancelária Redopa vznikla v tridsiatych rokoch a považujeme ju za predchodkyňu dnešných reklamných agentúr na Slovensku. Jej konateľom bol Antonín Hořejš, vyštudovaný estét s profesionálnym záujmom o hudbu a výtvarné umenie. Po odchode zo ŠUR sa venoval viac hudbe a najmä podnikateľskej činnosti. Ako úspešný podnikateľ viedol Redopu až do svojho vyhnania zo Slovenska v roku 1938. Angažoval sa aj ako člen správnych rád podnikov Sandrik Dolné Hámre a Keramika Modra. Rozpor medzi ľavicovými názormi a podnikaním ho trápil menej ako jeho kolegu Rossmanna. Svoju ľavicovosť dával najavo napríklad v reklamnom inzeráte Redopy, ktorý hovorí o tom, čo jeho reklamná agentúra propaguje:

1. veci a materiály pre ľudí dôležité,

2. energie a myšlienky schopné oživiť svet,

3. miesta a oblasti, ktoré zradostňujú život,

4. osoby, ktoré chcú ľudstvu prospieť,

5. podniky a ústavy, usilujúce sa o blahobyt širokých vrstiev.

Vedúcim grafikom Redopy bol Hořejšov kolega zo ŠUR Zdeněk Rossmann. Či bol aj evidovaným členom komunistickej strany nevieme, bol však nesporne ľavicovým intelektuálom. V roku 1927 napísal, že „zo stanoviska komunistickej spoločnosti je umenie zločin na chudobných“. Medzi mladých spolupracovníkov Redopy patrili aj Ladislav Csáder, ktorý bol 2 roky jej zamestnancom, Vladimír Bahna a Juraj Stanko.

Ľubomír Longauer