Žiaci a žiačky Fotografického oddelenia

 

O žiakoch a žiačkach fotografického oddelenia neexistuje mnoho informácií. Medzi známejšie osobnosti patrili Miloš Dohnány, Pavol Poljak, či Marie Rossmannová. Údaje o väčšine ostatných sú známe iba zo školských zoznamov. Pritom počas ôsmich rokov fotografickým oddelením prešlo takmer sto žiakov a žiačok. Nezachovali sa takmer žiadne originálne negatívy či zväčšeniny, ktoré vznikli v rámci vyučovania. Mnoho snímok je známych z dobových reprodukcií v rôznych publikáciách, prostredníctvom ktorých sa oddelenie verejne prezentovalo. Zaujímavé je, že medzi nimi prevažujú najmä zátišia a štúdie materiálov, menej reklamné fotografie a takmer žiadne portréty či reportážne snímky, na ktoré sa oddelenie oficiálne špecializovalo.