O Výstave

Nebáť sa moderny!
90. výročie založenia Školy umeleckých remesiel v Bratislave
14. december 2018 – 29. september 2019

Slovenské múzeum dizajnu ideovo nadväzuje na zaniknuté umeleckopriemyselné múzeum, ktoré bolo založené paralelne so Školou umeleckých remesiel (ŠUR), hlási sa k nemu ako k predchodcovi. ŠUR položila základy moderného slovenského dizajnu, preto sa snažíme rekonštruovať z čriepkov a zachovaných artefaktov jej dejiny a čo najviac ich vizuálne a dokumentačne priblížiť súčasnosti.

V roku 2013 vyšla kniha Ivy Mojžišovej Škola moderného videnia. Jej autorka ňou zavŕšila svoj výskum o bratislavskej ŠUR, ktorý začala v šesťdesiatych rokoch. Bola to hlavná oblasť jej historického výskumu a celoživotná téma. V období normalizácie sa starala o to, aby sa na túto školu a s ňou spojené úsilie o modernizáciu Slovenska nezabudlo. Priami pamätníci ŠUR dnes už nie sú medzi nami a aj ich deti – pokiaľ žijú – sú už zväčša v pokročilom veku.
Niekoľko mesiacov po vydaní knihy zomrela aj Iva Mojžišová.

Ďakujeme rodine Ivy Mojžišovej za poskytnutie archívu, bez ktorého by nebol možný ďalší výskum ŠUR a nevznikla by ani výstava Nebáť sa moderny!.

Rozhovor o bratislavskej Škole umeleckých remesiel (eDesignum)

Organizátor: Slovenské centrum dizajnu – Slovenské múzeum dizajnu
Hlavní partneri výstavy: SNM – Historické múzeum, Slovenská národná galéria

Koncepcia výstavy: Simona Bérešová, Klára Prešnajderová, Maroš Schmidt
Odborný garant: Ľubomír Longauer
Kurátorský tím: Katarína Bajcurová, Simona Bérešová, Vladimíra Büngerová, Viera Kleinová, Ľubomír Longauer, Klára Prešnajderová, Sonia de Puineuf, Maroš Schmidt, Zuzana Šidlíková

Architektúra výstavy: Pavel Choma, Martin Kubina
Vizuálna koncepcia: Marcel Benčík, Pavel Choma, Martin Kubina, Juraj Blaško, Peter Nosáľ
Grafický dizajn výstavy, propagačných materiálov a webu: Juraj Blaško, Peter Nosáľ
Produkcia výstavy: Klára Prešnajderová, Maroš Schmidt
Fotografie a reprodukcie: archív SMD a spolupracujúcich inštitúcií, Ľubomír Longauer, Adam Šakový
Preklad do anglického jazyka: Katarína Kasalová, Elena a Paul McCullough
Jazyková korektúra: Jitka Madarászová
Koordinácia programov pre verejnosť: Helena Cibulková
Spolupráca: Natália Galbavá, Simona Jonnerová, Silvia Kružliaková, Gabriela Ondrišáková
Webová stránka výstavy: Michal Čudrnák (koncepcia), Juraj Blaško, Peter Nosáľ (dizajn), Altamira (vývoj)
Realizácia objektov podľa dobovej dokumentácie: Ateliér Creater (Ján Jánoš, Rita Koszorús, Filip Horník); Ateliér textilnej tvorby v priestore a Reštaurovania textilu na VŠVU v Bratislave (Lenka Hyšková, Naďa Matušková, Dominika Kostolníková); Maroš Schmidt, Kodreta Myjava, Peter Juriga, Rudolf Tanglmajer; Mária Štraneková; Fakulta architektúry STU (Natália Marková, Dominika Mikátová, Andrea Rovňáková, Pavol Vojtek, koncepcia: Henrieta Moravčíková)


Diela zapožičané zo zbierok inštitúcií – ďakujeme!

Slovenská národná galéria, Slovenské národné múzeum v Martine, Múzeum Janka Kráľa, Tekovské múzeum v Leviciach, Šarišská galéria v Prešove, Múzeum mesta Bratislavy, SNM – Historické múzeum, Východoslovenské múzeum, Univerzitná knižnica, Štátny archív v Bratislave, Uměleckoprůmyslové museum v Praze, Národní muzeum Praha, Moravská galerie v Brně, Moravská zemská knihovna, Moravské zemské muzeum, Národní knihovna České republiky, Technické muzeum Praha, Muzeum města Brna, Getty Research Institute Los Angeles, Literaturhaus Wien, MAK - Museum für angewandte Kunst / Gegenwartskunst Wien, Universitätsbibliothek Heidelberg a Slovenské múzeum dizajnu.

Špeciálna vďaka patrí Slovenskému filmovému ústavu za poskytnutie filmu Zem spieva.

Diela zapožičané zo súkromných zbierok – ďakujeme!

Miloslava Rupešová, Slavomír Brezina, Eva Knoteková, Zuzana Bahnová, Judita Csáderová, Čeněk Jirásko, Petr Hora Hořejš, Katarína Hubová, Ľubomír Longauer, Klára Prešnajderová, Simona Bérešová

Generálny partner SCD: J&T Banka
Hlavný mediálny partner SCD: designum
Partner SCD: Antalis

S podporou: Bratislavský samosprávny kraj, Nadácia SPP, Hauerland, Kodreta Myjava, Creater

Mediálni partneri SNM – Historické múzeum: RTVS, TASR