Pen study using a model

Author  Jela Országhová
 

in: Výročná zpráva večernej Školy umeleckých remesiel a reklamného umenia