Pen study using a model

Author  Jela Országhová

in: Výročná zpráva večernej Školy umeleckých remesiel a reklamného umenia