Boy with a Branch

Author  Karel Plicka

Plicka spájal proces filmovania vždy aj s fotografovaním a vzniknutými snímkami často propagoval svoje filmy. Tak vznikli pri nakrúcaní filmu Zem spieva napr. fotografie Chlapček s vetvičkou a Ľan sa suší . Pre Plickovu tvorbu je príznačné, že fotografia a film sa navzájom dopĺňali a prelínali, a toto prepojenie preniesol aj do filmového oddelenia. Fotografia bola totiž jedným z predpokladov, ktoré museli uchádzači o štúdium ovládať a zároveň patrila medzi povinné vyučovacie predmety. Pozoruhodná je aj skutočnosť, že najpočetnejšiu skupinu Plickovho žiactva tvorili práve fotografi a fotografky, ako napr. Irena Blühová, Barbora Eislerová-Zsigmondiová či Ladislav Roller.

Dating 1930 – 1933 (repro 2018)
Exhibition sections
Material
Dimensions
Institution
Ethnographic Museum of the Slovak National Museum