Návrh reklamnej kovovej figuríny. Oddelenie kovorobné, pod vedením prof. Fr. Trostera

Author 
 

in: Výročná zpráva učňovských škôl a školy umeleckých remesiel v Bratislave