Fotografia kovové misky. Oddelenie kovorobné, pod vedením prof. Fr. Tröstera

Author