Fotografia kovové taniere. Oddelenie kovorobné, pod vedením prof. Fr. Tröstera

Author 
 

in: Výtvarná výchova