Fotografia reklamnej figuríny z plechu. Oddelenie kovorobné, pod vedením prof. Fr. Tröstera

Author 

in: Výtvarná výchova