Kreslo a vitrína s prácami Oddelenia kovorobného. Výstava ŠUR v Umeleckopriemyselnom múzeu v Prahe

Author 

Dielo nie je vystavená na výstave Nebáť sa moderny!