Reklamná kovová ruka. Oddelenie kovorobné, pod vedením prof. Fr. Tröstera

Author  Josef Sudek

in: Výtvarná výchova