Study of a sitting female figure

Author  Martin Brezina
 

Dielo nie je vystavená na výstave Nebáť sa moderny!