Study of a boy sitting on a chair

Author  Martin Brezina
 

Dielo nie je vystavená na výstave Nebáť sa moderny!