Shop-window with Franck Coffee

Author  Martin Tvrdoň
 

Martin Tvrdoň prišiel na ŠUR-ku už ako vyučený aranžér zamestnaný v známom bratislavskom obchodnom dome Pavúk (neskôr u firiem Rolný a Nehera). Začal v maliarskom oddelení Ľ. Fullu a pokračoval v oddelení aranžovania výkladných skríň F. Reichentála, popritom navštevoval aj Fullov kurz figurálneho kreslenia a grafiku u M. Galandu. Skúsenosti nadobudnuté na ŠUR-ke využil v 2. polovici 30. rokov aj v oblasti tvorby výstav a veľtrhov, ako externý inštruktor aranžérskeho kurzu vyučoval (podobne ako M. Galanda) v Ústave pre zveľaďovanie živností v Martine. Aranžérstvu sa venoval do neskorých 40. rokov 20. storočia, potom sa doménou jeho tvorby stáva komorná maľba. Prostredníctvom jeho osobného archívu máme zriedkavú možnosť nahliadnuť nielen do aranžérskej práce ŠUR, ale sľubne sa rozvíjajúci dekoratérsky segment sledovať aj v autentickom prostredí bratislavských výkladov.