Double page of Pestrý týden magazine dedicated to the School’s Photography Department

Author 
 

Na jeseň roku 1932 venoval ilustrovaný časopis Pestrý týden dvojstránku fotografickému oddeleniu Jaromíra Funkeho . Reprodukovaných tu bolo päť žiackych prác v kvalitnej hĺbkotlači. Tieto snímky museli byť považované za veľmi dobré, lebo sa objavovali aj neskôr v rôznych publikáciách, ako aj na výstavách, ktoré slúžili na reprezentačné účely oddelenia a školy.

Dating 1931 - 1932 (repro 2018)
Exhibition sections
Material
Technique
Dimensions
Institution
Slovenské múzeum dizajnu