Fabrics study

Author  Marie Rossmannová
 

Podobných detailných štúdií látok sa zachovalo medzi prácami žiakov a žiačok fotografického oddelenia niekoľko. Rossmannovej snímka bola pravdepodobne vnímaná ako výnimočne dobrá, lebo ju učiteľ Ladislav Kožehuba vybral, aby prezentovala jeho oddelenie na výstave II. medzinárodnej fotografickej výstave v Košiciach (1936) ako aj na Výstave mladého Slovenska v Prahe (1937).

Dating 1936
Exhibition sections
Material
Technique
Dimensions
Institution
Moravian Gallery
Ev. number MG 6446

Similar works