Shepherd’s Bag (Liptovské Sliače)

Author  Karel Plicka
 

Fotografie, ktoré Plicka vytvoril počas svojho pôsobenia na ŠUR, nie je jednoduché identifikovať, lebo iba máloktoré z jeho snímok sú presne datované. Tie, o ktorých je známe, že vznikli medzi rokmi 1937 – 1939, sa nijako nevymykajú Plickovej ostatnej tvorbe. Výnimku predstavuje fotografia Pastierska kapsa (Liptovské Sliače). Diagonálna kompozícia kapsy, ktorá leží na horizontálnej podložke a je snímaná kolmo zhora, nie je typická pre dielo Plicku, výrazne sa však podobá tvorbe fotografického oddelenia.

Dating 1937 (repro 2018)
Exhibition sections
Material
Dimensions
Institution
Ethnographic Museum of the Slovak National Museum
Ev. number 467N-KP

Similar works