Dating with Lesola (Vajnory)

Author  Karel Plicka
 

Fotografie, ktoré Plicka vytvoril počas svojho pôsobenia na ŠUR, nie je jednoduché identifikovať, lebo iba máloktoré z jeho snímok sú presne datované. Tie, o ktorých je známe, že vznikli medzi rokmi 1937 – 1939, sa nijako nevymykajú Plickovej ostatnej tvorbe.

Dating 1937 (repro 2018)
Exhibition sections
Material
Dimensions
Institution
Ethnographic Museum of the Slovak National Museum
Ev. number 339N-KP

Similar works