A selection of postcards published by Matica Slovenská

Author  Karel Plicka
 

Plickove pohľadnice vydala Matica slovenská v pätnástich sériách v priebehu rokov 1925 – 1927, pričom v reedíciách vychádzali aj neskôr. Dve série nazvané Slovenské kraje pozostávajú z dohromady z 26 krajinárskych fotografií prezentujúcich Vysoké Tatry. Zvyšné série nemajú jednotný názov, zobrazujú najmä tradičný život slovenského ľudu. Nachádzajú sa medzi nimi mnohé snímky rôznych typov slovenského človeka, jeho práce, zvykov a ľudového umenia.

Dating 1925 - 1927
Exhibition sections
Material
Technique
Dimensions
Institution
Private collection